Zarząd Stowarzyszenia:


  • Prezes – Ryszard Bielecki tel. +48601994568
  • Wiceprezes – Katarzyna Strzelecka
  • Skarbnik – Krystyna Bieniek
  • Sekretarz – Hanna Sempowicz
  • Członek - Anna Bagniewska

Komisja rewizyjna:

  • Bernard Kubanek
  • Leszek Rodziewicz
  • Alicja Rybicka