ZIMOWE TURNUSY REHABILITACYJNE

 

Uczestnikami zimowych turnusów usprawniająco - rekreacyjnych są dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną, zdrowotną, zaburzeniami emocjonalno-społecznymi). Program realizowany jest w ośrodku w Tyliczu na przełomie starego i nowego roku.

Głównym celem organizowania takich turnusów jest ogólna poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Ważne są zajęcia rehabilitacyjne w basenie: wzmacnianie poszczególnych partii mięśni, usprawnianie procesu oddychania, doskonalenie motoryki ciała i koordynacji ruchowej, hartowanie organizmu.

Każdego dnia wszyscy uczestnicy turnusu biorą udział w spacerach podziwiając uroki górskich krajobrazów, korzystają z leczniczych właściwości mikroklimatu górskiego.

Dużą atrakcją jest nauka, pod nadzorem instruktora, uprawiania sportów zimowych – jazda na nartach i łyżwach.

Uczestnicy turnusu uczestniczą w różnorakich wycieczkach, zarówno po terenie Tylicza jak i poza nim, pieszych i autokarowych. Wiele niezapomnianych przeżyć dostarczają wyjazdy do Krynicy Górskiej – zwiedzanie Muzeum Nikifora, Pijalni Wód Mineralnych, Parku Zdrojowego, wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, wjazd kolejką na Górę Parkową.

Wykwalifikowani opiekunowie – członkowie Stowarzyszenia - prowadzą zajęcia metodą pedagogiki zabawy, która stwarza uczestnikom grupy możliwości rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między członkami grupy, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań.

Codzienne zajęcia dają dzieciom radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania proponowanych treści, inspirują do twórczego i radosnego poznawania siebie, odkrywania swoich indywidualnych możliwości, głębszego postrzegania osób wokół siebie zamiast tak rozpowszechnionej agresywnej walki o to, kto lepszy.  Poprzez zabawę wykorzystywane są wszystkie zmysły dla różnorodnych możliwości kontaktu i wyrażania siebie jak: mowa ciała, ruch, rozmowa, taniec, malowanie, odgrywanie scenek.

Nieodłącznym elementem programu turnusu są codzienne treningi umiejętności społecznych i etycznych, respektowanie ogólnie przyjętych norm, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, umiejętność współżycia w grupie, dbanie o higienę osobistą i czystość, umiejętność zachowania się  w miejscach publicznych – ośrodek wczasowy, stołówka, basen, wyciąg narciarski, lodowisko, kontroli złości i agresji, wzmacniania poczucia własnej wartości, relaksacji.

Turnusy zawsze przebiegają w miłej i przyjaznej atmosferze zrozumienia i wzajemnej akceptacji sprzyjającej realizacji założonych celów. Zasługa w tym, oprócz programu, opiekunów turnusu - wykwalifikowanych specjalistów zakresu pedagogiki specjalnej – surdopedagogów i oligofrenopedagogów.