TYLICZ, 26.06 – 10.07. 2016r.

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej  im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, posiadający orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w górach, w Tyliczu.

Głównym celem turnusu była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, np.: poprzez udział  w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,  realizację i rozwijanie zainteresowań.

Wydaje się, że los, a szczególnie pomoc darczyńców, postanowił nam nagrodzić wcześniejsze zmartwienia i obawy o warunki socjalne, bo w Ośrodku, do którego pojechaliśmy, czekały na nas nie tylko ładne pokoje z łazienkami, ale również smakowite posiłki i wspaniały, życzliwy personel. Pogodę również sobie wymarzyliśmy: słońce, słońce i jeszcze raz słońce.

Dużą atrakcją dla uczestników były liczne wycieczki, które dostarczyły  wiele niezapomnianych przeżyć.

Zwiedziliśmy:

-  Tylicz (drewniany kościół parafialny z 1612 roku pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, zarejestrowany jako zabytek pierwszej klasy)

- Krynica Górska (Pijalnia Wód Mineralnych , willa Romanówka -Muzeum Nikifora Krynickiego, Park Zdrojowy, Góra Parkowa, Kolej Gondolowa - Jaworzyna Krynicka )

- Szczawnica ( spływ Dunajcem )

- Niedzica ( zamek rycerski)

- Muszyna  ( Centrum Rekreacji i Sportu)

Dużą atrakcją była także wycieczka do Słowacji, gdzie korzystaliśmy z kąpieli w basenach.

Nieodłącznym elementem rozkładu zajęć na turnusie były codzienne treningi zdrowia i wspólna zabawa w formie rehabilitacji.

Uczestnicy turnusu codziennie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych: usprawniali proces oddychania, doskonalili motorykę ciała i koordynację  ruchową, hartowali organizm. Korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza.

Opiekunowie prowadzili zajęcia metodą pedagogiki zabawy, która stwarzała uczestnikom turnusu możliwość rozwoju w atmosferze wzajemnej akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Codzienne zajęcia dawały dzieciom radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania proponowanych treści. Bardzo ważnym elementem programu turnusu były codzienne treningi kształtowania umiejętności ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, umiejętności współżycia w grupie, dbania o higienę osobistą i czystość, zachowania się w miejscach publicznych – ośrodek wypoczynkowy, stołówka, publiczne baseny, kino, ulica, kontroli złości i agresji, wzmacniania poczucia własnej wartości, relaksacji.

Dwutygodniowy pobyt na turnusie dla naszych uczestników i opiekunów minął jak zawsze bardzo szybko, bo aktywnie.  Przyczyniła się do tego miła i serdeczna atmosfera, dobre warunki lokalowe, wyśmienita kuchnia, wiele różnych atrakcji oraz specyficzny mikroklimat górski.

Z turnusu rehabilitacyjnego skorzystało 23 niepełnosprawnych uczestników.