Zjazd Szkół im. Generała Stanisława Maczka

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy odbył się Zjazd Szkół imienia Generała Stanisława Maczka pod hasłem „Łączy nas Patron”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele szkół z Polski noszących imię tego wybitnego polskiego dowódcy, kombatanci – żołnierze 1. Dywizji Pancernej i członkowie ich rodzin, członkowie kół 1DP z różnych stron Polski, Holandii i Belgii, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, jednostek wojskowych kultywujących tradycję 1DP, samorządów, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Ośrodka.

Spotkaniu przyświecały słowa Generała:  „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

Pierwszy dzień Zjazdu poświęcony był spotkaniu członków środowisk 1. Dywizji Pancernej z Polski i zagranicy z przedstawicielami szkół noszących im. gen. S. Maczka. Tematem obrad  uczestników Zjazdu były informacje o działalności środowisk i stowarzyszeń 1. Polskiej Dywizji Pancernej, prezentacja doświadczeń i zamierzeń, informacja o działalności Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, informacje przedstawicieli szkół o dokonaniach oświatowo-wychowawczych w zakresie kultywowania tradycji wynikających z przynależności patronackich, przedstawienie planów działania.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się w Ośrodku złożeniem kwiatów pod tablicą poświęconą Patronowi w asyście warty honorowej i żołnierskich werbli. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe  Stołecznego Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej i Ośrodka.

Podczas uroczystej akademii, w części oficjalnej, wystąpili, m.in., kombatanci 1DP.  

W części historycznej wychowankowie Ośrodka zaprezentowali widowisko tematycznie nawiązujące do postawy i wartości wyznawanych w życiu przez generała Stanisława Maczka i Jego żołnierzy.

W części artystycznej dzieci i młodzież przedstawiła swój dorobek aktorsko-taneczny.

Goście zwiedzili Izbę Pamięci Patrona z jej zbiorami – pamiątkami po
 żołnierzach 1DP i jej szlaku bojowym. Wśród nich był Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonoweanych - Minister Jan Ciechanowski, który uhonorował Medalem „Pro Patria” członków naszego Stowarzyszenia: Ryszarda Bieleckiego i Krystynę Bieniek.

W przygotowaniu uroczystości brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek In Memoriam”.