Dnia 10 grudnia 2013 r. grupa uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Ryszarda Bieleckiego, odbyła wycieczkę dydaktyczną do 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu. Jednostka ta nosi również nazwę "Czarnej Dywizji", ponieważ od 1992 roku kontynuuje tradycję, m.in., 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka – Patrona Stowarzyszenia i Ośrodka w Bydgoszczy.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem zwiedziła Salę Tradycji "Czarnej Dywizji". Przewodnikiem po niej był pan ppłk rez. Waldemar Kotula – kustosz wystawy, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział historię dywizji, przybliżył postaci legendarnych dowódców, żołnierzy, bohaterów.

W zbiorach placówki znajduje się wiele eksponatów mających swoją historię: mundury, sztandary, dokumenty, pieczęcie, listy żołnierskie, medale i odznaczenia, zdjęcia... Młodzież szczególnie zainteresowały pamiątki po 1.PDP, po generale Stanisławie Maczku, po rotmistrzu Witoldzie Deimel, który był częstym gościem w Ośrodku.

Młodzież poznała również zadania 11. Lubuskiej Dywizji kawalerii Pancernej we współczesnych warunkach pokoju i podczas pełnienia misji.

Wiele śmiechu było podczas robienia wspólnej fotografii na makiecie serialu "Czterej pancerni i pies" pozostałej na pamiątkę kręcenia scen filmu w jednostce.

Na zakończenie wizyty młodzież wraz z opiekunami – członkami Stowarzyszenia: Anna Bagniewska, Krystyna Bieniek, Karolina Kędziora - złożyła wieniec biało-czerwony pod pomnikiem swojego Patrona, generała Stanisława Maczka.

Tekst: Prezes Stowarzyszenia - mgr Ryszard Bielecki

Zdjęcia: chor. Rafał Mniedło, Krystyna Bieniek