Dzięki inicjatywie i długim staraniom Ryszarda Bieleckiego – Prezesa Stowarzyszenia „Generał Stanisław Maczek In Memoriam”, przy wsparciu władz i radnych miasta Bydgoszczy mamy w Bydgoszczy Rondo Generała Stanisława Maczka  

Dnia 22 marca 2012 roku młodzież i nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka z Koronowa  i dzieci z Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy wraz z władzami miasta: wiceprezydentem – Janem Szopińskim, przewodniczącym Rady Miasta – Romanem Jasiakiewiczem, radnymi – Stefanem Pastuszewskim i Tomaszem Regą; kombatantami 1. Polskiej Dywizji Pancernej; Gośćmi z Holandii i Belgii; mieszkańcami Bydgoszczy, uczestniczyła w ceremonii poświęcenia tablicy "Rondo gen. Stanisława Maczka".

Rondo gen. Stanisława Maczka wchodzi w skład węzła zachodniego, które jest najbardziej ruchliwym węzłem drogowym na trasie wylotowej z Bydgoszczy na zachód. Uchwałę o nadaniu nazwy temu miejscu podjęła Rada Miasta Bydgoszczy dnia 28.09.2011 roku.

Rangę wydarzeniu nadała obecność pocztów sztandarowych w/w Szkół  i  10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa.

 Uroczystość prowadził płk Lech Pietrzak z Dowództwa Wojsk Lądowych. Rozpoczęła się taktami marsza "Pancerni chłopcy", którego autorem jest Feliks Konarski. Tablicę odsłonił żołnierz 1. Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka, żołnierz Legii Honorowej – Edmund Semrau. Ceremonii poświęcenia tablicy dokonał ks. Dariusz Wesołek.

My, członkowie Stowarzyszenia, cieszymy się, że przybyło jeszcze jedno miejsce w Polsce, w naszym mieście, które przypominać będzie
o chwale żołnierza polskiego.