por. Kazimierz Psuty

Urodził się 10 października 1923 w Brodnicy jako jedno z dwanaściorga dzieci w rodzinie Stanisławy z d. Wejnerowskiej i Stanisława Psutego. Jego ojciec prowadził piekarnię w Brodnicy. Matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. W 1937 roku Kazimierz Psuty rozpoczął w gimnazjum kupieckim w Brodnicy naukę, którą musiał przerwać z powodu wybuchu wojny.

W czasie okupacji pracował w piekarni ojca, która krótko po wkroczeniu Niemców została odebrana rodzinie Psutych i oddana w ręce nowego właściciela niemieckiego. Rodzina została także przesiedlona do gorszego mieszkania. W 1942 roku ojciec podpisał volkslistę, w konsekwencji czego Kazimierz Psuty we wrześniu 1942 został powołany do wojska niemieckiego. Skierowano go do jednostki ciężkich karabinów maszynowych i moździerzy pod Hamburgiem. Po przejściu podstawowego przeszkolenia w styczniu 1943 został przeniesiony do Afrika Korps walczącego z wojskami alianckimi w Tunezji. W kwietniu 1943 uciekł do wojsk francuskich. Przebywał w kilku obozach jenieckich, gdzie wraz z pięcioma innymi Polakami służącymi w Wehrmachcie zgłosił się do wojska polskiego. Po krótkim pobycie w Legii Cudzoziemskiej w Algierii został przetransportowany do obozu polskich ochotników w Algierze, skąd drogą morską w kwietniu 1943 dostał się do Wielkiej Brytanii. Tam rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, wchodzącym w skład 1. Dywizji Pancernej. Po desancie aliantów w Normandii od sierpnia 1944 do maja 1945 służył jako kierowca rotmistrza swojego dywizjonu. Tym sposobem przeszedł cały szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej od Francji przez Belgię i Holandię do Niemiec. Od kapitulacji Niemiec służył w wojskach okupacyjnych w Schüttorf i Bentheim.

W lipcu 1947 powrócił do rodzinnej Brodnicy. W Brodnicy podjął pracę w piekarni ojca, stopniowo przygotowując się do przejęcia rodzinnego interesu. W 1950 roku plany te zostały pokrzyżowane z powodu przyłączenia prywatnej piekarni do PSS "Społem". Po zwolnieniu ze spółdzielni spożywców i krótkim okresie bezrobocia Kazimierz Psuty został zatrudniony jako kierownik piekarni w Brodnicy. W latach 50. powołano go na trzymiesięczne ćwiczenia do ludowego Wojska Polskiego. Od 1970 roku wraz z innymi byłymi żołnierzami 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej organizował regularne spotkania kombatanckie.
Należał do ZBOWiD-u, a następnie do 2009 roku do Koła Koleżeńskiego "Toruń" zrzeszającego maczkowców. Do dziś prowadzi działalność kombatancką w Kole Kombatantów Sił Zbrojnych na Zachodzie w Brodnicy. W 2007 roku wydał książkę "Moje wojenne wspomnienia". Mieszka w Brodnicy.

Opis nagrania|Streszczenie|Posłuchaj|Zdjęcia archiwalne|Zdjęcia współczesne

Projekt: Żołnierze 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka
Wywiad przeprowadził/a: Grzegorz Kaczorowski
Sygnatura nagrania: AHM_1800
Miejsce nagrania: Brodnica (Polska)
Data nagrania: 16.04/17.04/22.04/23.04.2010
Czas nagrania: 11h 57min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Brodnica: przedwojenne harcerstwo, wkroczenie Niemców i okupacja niemiecka (1939-1942); powołanie do Wehrmachtu (09.1942), służba w Afrika Korps (01-04.1943), niewola u aliantów, pobyt w Legii Cudzoziemskiej, polscy ochotnicy do WP i podróż do Anglii (07.1943); służba w 1. Dywizji Pancernej w Szkocji; szlak bojowy w 1. dywizjonie 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej od Francji do Niemiec; służba w wojskach okupacyjnych w Niemczech; powrót do PRL (07.1947), praca w zawodzie piekarza, ćwiczenia w LWP, spotkania Maczkowców.

Źródło: http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/3272

 

Kazimierz Psuty nie żyje

13 grudnia 2013, w piątek, żegnać będziemy śp. Kazimierza Psutego, znanego brodniczanina, kombatanta, autora książki "Moje wojenne wspomnienia".
Kazimierz Psuty urodził się 10 października 1923 roku w Brodnicy. W czasie wojny został wcielony do Wehrmachtu. W 1943 roku podczas walk z wojskami francuskimi w Afryce zdezerterował, by dostać się do polskiego wojska.

W Wielkiej Brytanii zgłosił się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Otrzymał przydział do 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Uczestniczył w walkach we Francji i Holandii. Brał m.in. czynny udział w wyzwalaniu Bredy. W 1947 roku powrócił do kraju, do Brodnicy, gdzie pracował m.in. w rodzinnej piekarni.

W 2000 roku awansowany został przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do stopnia podporucznika rezerwy. Cztery lata później minister MON Jerzy Szmajdziński awansował Kazimierza Psutego do stopnia porucznika rezerwy. Odznaczony 30 odznaczeniami i wyróżnieniami polskimi, brytyjskimi, francuskimi i holenderskimi.

W 2007 roku nakładem wydawnictwa MULTI wydał książkę pt. Moje wojenne wspomnienia". Kazimierz Psuty zmarł 9 grudnia 2013 roku.

źródło:  http://www.brodnica.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=399&artykul=418&akcja=artykul