W dniach 26-27 października 2019r. z wychowankami Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną spod okupacji niemieckiej na Polskich Honorowych Cmentarzach Wojennych w Holandii: w Bredzie przy ulicy Ettensebaan i w dzielnicy Ginneken oraz w Oosterhot.

Wzruszający był udział  w uroczystościach kombatantów - żołnierzy generała Maczka: mjr Mariana Słowińskiego, kpt. Edmunda Semrau, kpt. Wacława Butowskiego, por. Alojzego Jedamskiego,  mjr Janusza Gołuchowskiego. Szczególnie dla wychowanków Ośrodka, bo znają tych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. Niejednokrotnie Ich gościli. Obecny był także syn gen. Maczka prof. Andrzej Maczek i jego wnuczka Karolina Maczek-Skillen.

Do Bredy przybyła również polska delegacja rządowa i wojskowa: Szef Urzędu  d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz gen. broni Jarosław Mika i gen. dywizji Stanisław Czosnek. W trakcie uroczystości Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk wręczył w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości kapitanowi Wacławowi Butowskiemu.

Uczniowie Ośrodka w imieniu wszystkich wychowanków i nauczycieli oddali hołd swojemu Patronowi i Jego żołnierzom składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze w miejscu ich spoczynku. Również odwiedzili inne cmentarze, na których spoczywają polscy żołnierze:  Alphen pod Bredą  oraz największy Polski Cmentarz Wojenny w Lommel w Belgii.

O wyzwoleniu Bredy przez Polaków przypomina Holendrom czołg Pantera stojący przy ulicy Generaal Maczekstraat, zdobyty w walkach i ofiarowany przez Dywizję miastu. Pomnik w Wilhelminapark na cokole ma wyryte słowa w języku holenderskim: „W podzięce naszym polskim wyzwolicielom – 29 października 1944 r.

Wychowankowie zostali serdecznie ugoszczeni w Domu Polskim „Polonez” w Beringen w Belgii, będącym siedzibą Zarządu Głównego Związku Polaków w Belgii. Uczestniczenie w balu z okazji 75. rocznicy  wyzwolenia Bredy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne Polonia również  było wielką przyjemnością.

Serdeczne podziękowania składamy Państwu Teresie i Zygmuntowi Ziembickim, Panu Josefowi Stoffelsowi, Pani Rii Marijnissen, Pani Netii Van Os, Panu Marianowi Czarneckiemu, Pani Krystynie Bukowiec, Panu Janowi Maria Roovers za opiekę nad naszą grupą podczas pobytu i ugoszczenie nas w swoich domach.

Dużo wrażeń przyniosło wychowankom zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Antwerpii i w Bredzie oraz całodzienny pobyt w atrakcyjnym Parku Rozrywki Efteling.

Wyjazd na tak szczególną rocznicę obchodów wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną był dla wszystkich uczestników delegacji wspaniałą lekcją historii, patriotyzmu i dumy.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek In Memoriam” przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu.

opracowanie: Krystyna Bieniek; zdjęcia: Ryszard Bielecki