W dniu 29 marca z wychowankami i nauczycielami Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy obchodziliśmy 72. rocznicę powstania Ośrodka i 22. rocznicę nadania imienia Patrona. Na obchody jak co roku przybyli kombatanci 1. Polskiej Dywizji Pancernej: mjr Janusz Gołuchowski ze Stołecznego Środowiska 1. Dywizji Pancernej  i kpt. Wacław Butowski z Gdańska.

Uroczystość rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą Patronowi. Podczas uroczystej akademii Dyrektor Ośrodka Ryszard Bielecki przywitał wszystkich Gości.

Pułkownik Lech Pietrzak wręczył Medal XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Otrzymali go nauczyciele Ośrodka i Zygmunt Ziembicki ze Związku Polaków w Belgii.

Głos zabrali m.in.: Wojciech Bartoszek – Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i James Jurczyk – Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców w Bielsku-Białej.

Wychowankowie Ośrodka - uczestnicy ubiegłorocznego wyjazdu do Belgii i Holandii podzielili się wrażeniami w postaci prezentacji multimedialnej pt. „Śladami
1. Dywizji Pancernej Generała Maczka”.
 

Dyrekcja Ośrodka, Prezes Stowarzyszenia Ryszard Bielecki i inni Goście uhonorowali wychowanków nagrodami za udział w konkursie plastycznym „Generał Maczek i jego czołgiści w bitwach II wojny”.

Dla Gości drobne upominki własnoręcznie przygotowane wręczyli wychowankowie świetlicy szkolnej. Szczególnie w tym dniu uhonorowaliśmy mjr Janusza Gołuchowskiego, który obchodził Urodziny. Złożyliśmy Mu życzenia śpiewając wielu, wielu lat dobrego życia.

Goście zwiedzili Izbę Pamięci Patrona – gen. Stanisława Maczka i Izbę Tradycji Ośrodka. Obejrzeli również wystawę prac plastycznych nadesłanych na Międzynarodowy Międzyszkolny Konkurs „Generał Stanisław Maczek – nasz Patron” , który odbył się w czerwcu 2018 roku. Wzięli w nim udział uczniowie szkół noszących imię Generała z Polski,  z Belgii (Antwerpia) i Holandii (Breda).

Opracowanie Krystyna Bieniek
Zdjęcia: Artur Zasada