O MOIM OJCU – ŻOŁNIERZU 1. DYWIZJI PANCERNEJ

Małgorzata Kaczyńskacórka żołnierza 1. Dywizji Pancernej na kanwie wspomnień swojego ojca Wacława Musiała zbudowała obszerną opowieść o polskich łącznościowcach walczących w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ­latach 1939-1945.

W książce „Wojna na falach eteru. Ze wspomnień Wacława Musiała – łącznościowca Generała Maczka”  zawarła opis wojennych losów  młodego człowieka, którego wielka historia wciągnęła  w swoje  tryby nakazując mu ją współtworzyć.  Historia opowiedziana barwnym językiem, wzbogacona dużą ilością fotografii prywatnych i pozyskanych z różnych i specyfice pracy żołnierza łącznościowca na szlaku wojennym 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Jeden z rozdziałów zawiera wykaz publikacji dotyczących zagadnień: uzbrojenie, łączność, sztandary, mundury, odznaki, symbole, dokumenty, fotografie, nagrania, filmy, a inny dokumentuje instytucje przyczyniające się do propagowania bohaterskich czynów polskich żołnierzy. Przeprowadzona przez autorkę kwerenda porządkuje i przybliża nam  dostęp do wiedzy o tamtych czasach.

W dniu 24 września 2019 r. w Częstochowie, z wielką przyjemnością uczestniczyliśmy razem z wychowankami Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy w spotkaniu autorskim Małgorzaty Kaczyńskiej. Prezes Stowarzyszenia - Ryszard Bielecki - serdecznie pogratulował Autorce wydania książki, życzył dalszych sukcesów w zachowywaniu i propagowaniu pamięci   o „Maczkowcach”.