MIĘDZYNARODOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

 „GENERAŁ STANISŁAW MACZEK  – NASZ PATRON” – 14-17 czerwca 2018r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie „Generał Stanisław Maczek In Memoriam” w Bydgoszczy i Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym  nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy gościło drużyny uczniowskie szkół z Polski noszących imię wspólnego Patrona, Generała Stanisława Maczka. W konkursie historycznym jego uczestnikom  przyświecały słowa Generała: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski…”. Zagadnienia konkursowe obejmowały szlak wojenny Generała podczas Drugiej Wojny Światowej – okresu, kiedy narodziła się Jego legenda jako wspaniałego dowódcy 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz formy upamiętniania pamięci o Jego dokonaniach w Polsce i w Europie. W konkursie plastycznym udział wzięły szkoły z Polski, Holandii i Belgii.

Generał Maczek był człowiekiem o postawach moralnych, wyborach życiowych godnych kultywowania i upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży. 
Uroczyste otwarcie Konkursu poprzedzone zostało, przy akompaniamencie wojskowych werbli, oddaniem hołdu Patronowi przed tablicą ku Jego Pamięci znajdującą się w Ośrodku 
i odczytaniem listu od Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka przez Komendanta Garnizonu Bydgoszcz mjra Romana Łobodę, listu od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka i Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Alicji Kaczorowskiej.

Wzruszające słowa o Generale, o niesieniu pamięci o dawnych bohaterach naszej Ojczyzny przez młode pokolenie, o patriotyzmie do uczestników Konkursu skierował przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Jarosława Miki – płk. Cezary Kiszkowiak.

Wśród zaproszonych gości, członków honorowych komisji konkursowej, znajdowali się kombatanci członkowie kół 1. Dywizji Pancernej z Warszawy mjr Janusz Gołuchowski, 
a z Gdańska kpt. Wacław Butowski i ppor. Czesław Chmara. Wojsko Polskie reprezentowała delegacja 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka w osobach ppłk. Pawła Fornalczyka, ppor. Adriana Charytoniuka i plut. Michała Józefaciuka. Członków stowarzyszeń kultywujących pamięć o Generale reprezentowało Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców w Bielsko-Białej w osobie wiceprezes Elżbiety Skrzypek
i Małgorzata Kaczyńska, członkini Stołecznego Koła 1. Dywizji Pancernej. Stowarzyszenie „Polonia”  w Bredzie (Holandia) reprezentowała Ria Marijnissen.

Wśród gości Konkursu, którzy uhonorowali jego uczestników swoją obecnością byli przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, starszy wizytator Monika Laskowska i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Jadwiga Zagert.

Uczestnicy Konkursu, już po zmaganiach intelektualnych, zwiedzali Bydgoszcz. Duże wrażenie zrobiło na nich Exploseum - prezentujące architekturę przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg wraz z podziemną trasą turystyczną. Pałac w Ostromecku i unikalna Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego pozostanie zapewne w pamięci uczniów       i ich nauczycieli. Mamy nadzieję, że nasi goście powieźli do swoich szkół i miast jak najlepsze wrażenia, o czym nas zapewniali.

Patronat Honorowy: Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski.

Patronat medialny: Polskie Radio PiK, TVP 3 Bydgoszcz, Gazeta Pomorska. 

Uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni w kategoriach wiekowych. Tak wygląda lista zwycięzców. Gratulujemy!

 

KONKURS HISTORYCZNY

Kategoria – szkoły podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguchwale

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 w Gdańsku

 

Kategoria – gimnazjum

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kielcach

 

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – XCIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie

III miejsce – IV Liceum Ogólnokształcace w Katowicach

 

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria - szkoła podstawowa  klasy I –III:

I miejsce – Emilia Żołędziowska – Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

I miejsce – Ewa Golka – Sobotnia Szkoła Polonijna w Bredzie (Holandia)

II miejsce – Valerio Klifman – Sobotnia Szkoła Polonijna w Bredzie (Holandia)

III miejsce – Maria Zdun – Szkoła Podstawowa w Boguchwale

 

Kategoria - szkoła podstawowa  klasy IV – 8:

I miejsce – Aleksandra Klaczko – Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie

II miejsce – Radosław Iskra – Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie

III miejsce – Maria Torres Sanchez – Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie

 

Kategoria – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Agata Chmara – Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie

II miejsce – Aleksandra Gatzke - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

III miejsce – Paulina Wasielewska - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej  i Niesłyszącej w Bydgoszczy

 

Opracowanie: Krystyna Bieniek